ITS-90
ITS-90
Apsolutna nula (0 K) Trojna točka kisika (54.3584 K) Trojna točka argona (83.8058 K) Trojna točka žive (234.3156 K) Trojna točka vode (273.16 K) Talište galija (302.9146 K) Ledište indija (429.7485 K) Ledište kositra (505.078 K) Ledište cinka (692.677 K) Ledište aluminija (933.473 K) Ledište srebra (1234.93 K) Ledište zlata (1337.33 K) Ledište bakra (1357.77 K)
Međunarodna temperaturna skala

PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
Copyright © 2014 by Eni Generalic
H
1
1.0079
He
2
4.0026
Li
3
6.941
Be
4
9.0122
B
5
10.811
C
6
12.011
N
7
14.007
O
8
15.999
F
9
18.998
Ne
10
20.180
Na
11
22.990
Mg
12
24.305
Al
13
26.982
Si
14
28.086
P
15
30.974
S
16
32.065
Cl
17
35.453
Ar
18
39.948
K
19
39.098
Ca
20
40.078
Sc
21
44.956
Ti
22
47.867
V
23
50.942
Cr
24
51.996
Mn
25
54.938
Fe
26
55.845
Co
27
58.933
Ni
28
58.693
Cu
29
63.546
Zn
30
65.38
Ga
31
69.723
Ge
32
72.64
As
33
74.922
Se
34
78.96
Br
35
79.904
Kr
36
83.798
Rb
37
85.468
Sr
38
87.62
Y
39
88.906
Zr
40
91.224
Nb
41
92.906
Mo
42
95.96
Tc
Tc
43
[98]
Ru
44
101.07
Rh
45
102.91
Pd
46
106.42
Ag
47
107.87
Cd
48
112.41
In
49
114.82
Sn
50
118.71
Sb
51
121.76
Te
52
127.60
I
53
126.90
Xe
54
131.29
Cs
55
132.91
Ba
56
137.33
La
57
138.91
Ce
58
140.12
Pr
59
140.91
Nd
60
144.24
Pm
Pm
61
[145]
Sm
62
150.36
Eu
63
151.96
Gd
64
157.25
Tb
65
158.93
Dy
66
162.50
Ho
67
164.93
Er
68
167.26
Tm
69
168.93
Yb
70
173.05
Lu
71
174.97
Hf
72
178.49
Ta
73
180.95
W
74
183.84
Re
75
186.21
Os
76
190.23
Ir
77
192.22
Pt
78
195.08
Au
79
196.97
Hg
80
200.59
Tl
81
204.38
Pb
82
207.2
Bi
83
208.98
Po
84
[209]
At
85
[210]
Rn
86
[222]
Fr
87
[223]
Ra
88
[226]
Ac
89
[227]
Th
90
232.04
Pa
91
231.04
U
92
238.03
Np
Np
93
[237]
Pu
Pu
94
[244]
Am
Am
95
[243]
Cm
Cm
96
[247]
Bk
Bk
97
[247]
Cf
Cf
98
[251]
Es
Es
99
[252]
Fm
Fm
100
[257]
Md
Md
101
[258]
No
No
102
[259]
Lr
Lr
103
[262]
Rf
Rf
104
[267]
Db
Db
105
[268]
Sg
Sg
106
[271]
Bh
Bh
107
[272]
Hs
Hs
108
[277]
Mt
Mt
109
[276]
Ds
Ds
110
[281]
Rg
Rg
111
[280]
Cn
Cn
112
[285]
Uut
Uut
113
[...]
Fl
Fl
114
[287]
Uup
Uup
115
[...]
Lv
Lv
116
[291]
Uus
Uus
117
[...]
Uuo
Uuo
118
[...]
La-Lu
57-71
Ac-Lr
89-103
Čvrsto
Tekuće
Plinovito
Apsolutna nula (0 K, -273.15 °C)
Trojna točka kisika (54.3584 K, -218.7916 °C)
Trojna točka argona (83.8058 K, -189.3442 °C)
Trojna točka žive (234.3156 K, -38.8344 °C)
Trojna točka vode (273.16 K, 0.01 °C)
Talište galija (302.9146 K, 29.7646 °C)
Ledište indija (429.7485 K, 156.5985 °C)
Ledište kositra (505.0785 K, 231.928 °C)
Ledište cinka (692.6775 K, 419.527 °C)
Ledište aluminija (933.473 K, 660.323 °C)
Ledište srebra (1234.93 K, 961.78 °C)
Ledište zlata (1337.33 K, 1064.18 °C)
Ledište bakra (1357.77 K, 1084.62 °C)

 

 

Relativne atomske mase izražene su s pet značajnih znamenki. Za elemente koji nemaju stabilnih nuklida u zagradama je dan maseni broj najduže živućeg izotopa. Izuzetak su torij, protaktinij i uranij koji imaju karakterističan izotopski sastav na Zemlji (Atomic Weights of the Elements 2007, Pure Appl. Chem., Vol. 81, No. 11, (2009) 2131-2156). Dva nova elementa u periodnom sustavu!

 

 

ONLINE SADRŽAJI

www.periodni.com

Zašto tablica periodnog sustava ima ovakav oblik?

Kad slažemo imena (ili simbole) kemijskih elemenata abecednim redom ništa nećemo saznati o njihovim svojstvima, ali zato možemo lakše pronaći element. Ni slaganje elemenata po rastućem atomskom broju neće baš uvijek dati tablicu periodnog sustava. Periodni sustav organiziran je tako da su elementi poredani osim po rastućem atomskom broju i po njihovim kemijskim i fizikalnim svojstvima. Redovi su raspoređeni tako da se elementi sa sličnim svojstvima nađu u istom stupcu ("skupini").

Lantanoidi i aktinoidi se, zbog njihove međusobne sličnosti, obično "izvade" iz tablice i smjeste ispod nje radi uštede prostora.

Na periodni.com možete pronaći dvije verzije periodnog sustava

 • EniG. Periodni sustav elemenata - vrlo lijep periodni sustav, dostupan na šest jezika (njemačkom, engleskom, francuskom, hrvatskom, talijanskom i španjolskom) i dvanaest temperatura (ITS-90), kompletno dizajniran u CSS-u.
 • ASCII Periodni sustav elemenata - periodni sustav posebno napravljen za preglednike na sporim (ili skupim) vezama (kao što su mobilni telefoni) ili za čisto tekstualne preglednike kao sto je Lynx.

Bi li, po vašem mišljenju, neki od sljedećih naziva bio ispravniji: Periodni sustav kemijskih elemenata, Periodni sistem elemenata, Periodna tablica elemenata, Tablica periodnog sustava ili Periodički sustav počela? Vaš izbor (ili prijedlog) s kratkim komentarom pošaljite na enig@periodni.com.

JavaScript programi

JavaScript programi

 • Kalkulator - najbolji online kalkulator. (Novo na periodni.com)
 • Znanstveno računalo (kalkulator) za kemičare - osim uobičajenih funkcija stolnog kalkulatora (sin, cos, log, potencija, korijen, memoriranje brojeva), može računati molekularne mase spojeva. U kalkulator je uključeno i dvadesetak fizikalnih i kemijskih konstanti.
 • Priprema otopina - je kalkulator koji olakšava računanje količina kemikalija (bilo da se dodaju kao soli ili otopina) potrebnih za pripremu otopine željene koncentracije. - (Novo na periodni.com)
 • Pretvaranje kutova - od velike je pomoći kad imate kutove izražene u stupnjevima (ili gradima, ili radijanima) a želite radijane (ili grade ili decimalne stupnjeve).
 • Pretvaranje rimskih brojeva u arapske - je konverter idealan za one koji trebaju pretvoriti rimske brojeve u arapske (i obrnuto) ili samo žele naučiti kako se to radi.
 • Pretvaranje brojevnih sustava - je alat koji omogućava prikazivanje broja u binarnom, oktalnom, heksadecimalnom ili nekom drugom brojevnom sustavu.

Online igre

 • Igra memorije - je JavaScript igra memorije u kojoj je potrebno u što kraćem vremenu pronaći sve parove istih karata (Teme: Kemija, Životinje, Elementi.) - (Novo na periodni.com)
 • Pronađi parove - varijacija je igre memorije u kojoj je potrebno u što kraćem roku povezati slike s njihovim opisom, odnosno imena elemenata s njihovim simbolima. - (Novo na periodni.com)
Hrvatsko-engleski kemijski rječnik i glosar
 

Hrvatsko-engleski kemijski rječnik i glosar

Ilustrirani Kemijski rječnik sadrži temeljne informacije o pojmovima u kemiji, fizičkim veličinama, mjernim jedinicama, klasama spojeva i materijala te važnim teorijama i zakonima.

 A · B · C · D · E · F · G · H · I 

· J · K · L · M · N · O · P · Q ·

 R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 

Članci i tablice

 

Kemija

Proširite svoje znanje iz kemije s nekoliko zanimljivih ilustriranih članaka.

 • Fizikalna i kemijska svojstva akvarijske vode - Akvarij je zatvoreni biološki sustav koji sačinjavaju biljke, ribe i ostali organizmi prisutni u njemu i koji zahtijevaju određene kemijske i fizikalne uvjete. Saznajte koje.
 • Gravimetrijske metode analize - zasnivaju se na mjerenju mase tvari koja se tokom analize izdvaja u obliku teško topljivog taloga poznatog kemijskog sastava.
 • Izjednačavanje kemijskih jednadžbi - je određivanje vrijednosti stehiometrijskih koeficijenata reaktanata i produkata u kemijskoj jednadžbi.
 • Kemijska veza: Teorija valentne veze - objašnjava oblik molekule pomoću preklapanja polupopunjenih atomskih orbitala ili polupopunjenih hibridiziranih orbitala.
 • Klorinitet i slanost mora - Najkarakterističnije svojstvo morske vode je njezina slanoća. Svaka litra svjetskog oceana prosječno sadrži otprilike 34 g otopljenih soli.
 • Kvantitativno izražavanje sastava smjesa i otopina - izražava se molalitetom ili množinskim, masenim ili volumenskim omjerom, udjelom ili koncentracijom.
 • Polarografija - je voltametrijska tehnika koja se temelji na difuzijom kontroliranom putovanju analita do površine kapajuće živine elektrode, a istovremeno se mogu i identificirati i odrediti ioni prisutni u otopini koncentracija.
 • Potenciometrijski senzori - su srce potenciometrije, analitičke metode koja se temelji na mjerenju potencijala.
 • Povijest elemenata rijetkih zemalja - Povijest otkrića neobične skupine od sedamnaest 'povezanih' kemijskih elemenata. - (Novo na periodni.com)
 • Povijest periodnog sustava kemijskih elemenata - prikazuje kratku povijest slaganja tablice periodnog sustava kemijskih elemenata od Lavoisierove tablice jednostavnih tvari do Seaborgova aktinoidnog koncepta.
 • Stehiometrijski račun - temelji se na postavljanju omjera množina koje nas zanimaju i izjednačavanjem toga s omjerom odgovarajućih apsolutnih vrijednosti stehiometrijskih brojeva. Skoro svi stehiometrijski zadaci mogu se riješit u ovih pet jednostavnih koraka uz tek elementarno znanje matematike. - (Novo na periodni.com)
 • Volumetrijske metode analize - su analitičke metode zasnovane na mjerenju volumena dodanog reagensa.
 

Ekologija

Slijedi li nam globalno zatopljenje, zahlađenje ili zagađenje?

 • Klimatske promjene - Klima se mijenja. Čeka li nas globalno zatopljenje, zahlađenje ili zagađenje?
 • Globalno zagrijavanje i čovjek - Čovjek svakodnevno mijenja sastav atmosfere sagorijevanjem fosilnih goriva (ugljena, nafte i plina), uništavanjem (krčenjem) šuma, poljoprivrednom aktivnošću i drugim djelatnostima dok pokušava zadovoljiti svoje potreba za hranom, prostorom i energijom.
 • Priča o ozonu - Ozon je i staklenički plin i jaki oksidans koji dokazano ima štetan učinak na prinos usjeva, rast šuma i ljudsko zdravlje ali ipak, on je neophodan životu na Zemlji.
 • Treći svjetski rat: Bitka za Zemlju - Zemlju nismo naslijedili od svojih roditelja, nego posudili od svoje djece. Želimo li bolji život našoj djeci predstoji nam Bitka za Zemlju.
Alati za webmastere
 

Alati za webmastere

Mala kolekcija alata koja vam može pomoći pri dizajnu i izradi web stranica.

 

 

PREUZIMANJE PDF DOKUMENATA

Preuzimanje materijala za ispis

Dokumenti u PDF formatu

Linkovi ispod vode do nekoliko verzija periodnog sustava pripremljenih za printanje na A4 papiru (297×210 mm)

Kemija vam je u opisu radnog mjesta ili predmet u školi? Ovdje možete pronaći knjižnu oznaku (bookmark) 'Periodni sustav' s osnovnim uputama kako izjednačiti jednadžbu kemijske reakcije

i na jednoj stranici sažeta pravila i stil pisanja SI jedinica i veličina.

Napravite papirnate 3D modele sedam osnovnih kristalnih sustava (A4 papir: 297×210 mm)

ili isprintajte veliki edukacijski poster za zid vašeg laboratorija (A1 papir: 841×594 mm)

 

Studentske skripte

pisane za studente sveučilišnog i stručnog studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta.

 

 

PREUZIMANJE SLIKA

Galerija slika iz kemije

Bitmap slike

Kolekcija sadrži više od 250 slika laboratorijskog posuđa, aparata, strukturnih formula, kristalnih sistema, grafova i itd. Slike možete besplatno preuzeti i koristiti u svom radu, neovisno koristite li ih za osobnu ili komercijalnu upotrebu.

Periodni sustav je dostupan i kao pozadinska slika radne površine (desktop wallpaper) vašeg računala. Odaberite veličinu prema rezoluciji vašeg monitora. (Dimenzije slika: 1280×887, 1024×709, 800×554.)

Slike velike rezolucije (Dimenzije slika: 3182×2078.)

 

 

PREUZIMANJE PROGRAMA

EniG. Software
 

C programi

Novi Chemistry Assistant sastoji se od nekoliko odvojenih programa pisanih u čistom C jeziku bez MFC (čime se dobila velika brzina i mala veličina programa). Svaki program je portable (prenosiva) aplikacija koja se može upotrebljavati samostalno.

 

Part I. Calculator for Chemists

Calculator for Chemists

mali je ali snažni znanstveni kalkulator koji podržava mnoge kompleksne funkcije, kako normalne tako i inverzne. Osim uobičajenih funkcija (sin, cos, log, potencija, korijen, memoriranje brojeva, ...) u njega je uključeno i računalo molekularne mase kao i dvadesetak fizikalnih i kemijskih konstanti. Svi izračuni mogu se isprintati ili spremiti i ponovno učitati. (Calculator for Chemist Online Help)

 

Part II. Solution Calculator

Solution Calculator

alat je koji olakšava računanje potrebnih količina kemikalija (neovisno važete li sol ili razrjeđujete otopinu) potrebnih za pripremu otopine željene koncentracija. Program daje detaljnu recepturu s izračunom i postupkom za pripremu tražene otopine. (Solution Calculator Online Help)

 

Part III. Unit & Number Converter (Novo na periodni.com)

Unit and Number Converter

program je koji će vam olakšati pretvaranje najčešće upotrebljavanih jedinica (duljine, mase, volumena, temperature, itd.) iz jedne u drugu. Program može korisnički definirane jedinice, jedinice nastale kombinacijom simbola, prefiksa i eksponenta, pretvoriti direktno u bazne SI jedinice. Ovim jednostavnim alatom lako ćete pretvoriti brojeve iz jednog brojevnog sustava u drugi (primjerice iz binarnog u heksadecimalni ili rimski brojevni sustav). (Unit & Number Converter Online Help)

 
 

Rječnici i prevoditelji

Englesko-hrvatski rječnik u stardict formatu (neophodan za Onyx Boox, moj e-book reader) nastao je konverzijom dvostupčane rječničke datoteke EH.txt dr. Gorana Igalya u stardict format. StarDict je besplatni, opensource program s tisućama rječnika koji se jednostavno integriraju u njega.

Srpski->hrvatski prevoditelj besplatni je Visual Basic program za sve Windows platforme koji će prevesti Vaše tekstove, subtitleove ili Web stranice sa srpskog na hrvatski jezik. Najveće blago programa su rječničke datoteke koje imaju skoro 80 000 pojmova i stalno rastu. Program će bez problema prevesti tekstove kodirane po UTF-8 standardu neovisno o tome jesu li napisani latinicom ili ćirilicom.

 

Visual Basic programi

Moji stari ali potpuno funkcionalni programi pisani u Visual Basic 6.0.

 • EniG. Periodic Table of the Elements - sadrži osnovne podatke o elementu na sedam jezika; vizualno prikazuje promjenu agregatnog stanja s promjenom temperature.
 • EniG. Chemistry Assistant - VisualBasic znanstveno računalo za brzo izračunavanje molarne mase spoja, kvadratnih jednadžbi, količine kemikalija za pripravu otopina i statističku analizu izmjerenih podataka.
 • EniG. Change Code Page - prebacuje Web stranice između različitih standarda, primjerice iz windows-1250 u ISO-8859-2 ili UTF-8. U konfiguracijsku datoteku, kao custom set, unesena su sva ćirilična slova i njihovi latinični ekvivalenti za konverziju ćirilice u latinicu.

 

 

Bibliografija

 

Citiranje ovih stranica:

Generalic, Eni. "EniG. Periodni sustav elemenata." KTF-Split, 2 Apr. 2014. Web. {Datum pristupa}. <http://www.periodni.com/hr/>.


Copyright © 2014 by Eni Generalic. Sva prava pridržana. | Disclaimer